Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про видачу/переоформлення ліцензії та документи, що додаються до неї, подаються нарочно особисто суб’єктом звернення або його представником, або надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення, або в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Чернігівської обласної державної адміністрації.

Інформаційна картка адміністративної послуги

 

Технологічна картка адміністративної послуги

 

Перелік документів для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 1 до Ліцензійних умов)

Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов)

Відомість про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов)

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)

Опис документів, що додаються до заяви на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 4 до Ліцензійних умов)