Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Правова допомога, згідно із положеннями закону «Про безоплатну правову допомогу», – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. Держава гарантує право на отримання безоплатної правової допомоги громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту.

Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації, як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги, в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Варто зауважити, що звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги можуть бути подані особами, які досягли повноліття. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Для отримання безоплатної правової допомоги в Департаменті енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації необхідно заповнити заяву за зразком  та надіслати її на електронну адресу [email protected]  або на поштову адресу вул. Єлецька, 11, м. Чернігів, 14000

Графік проведення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги в Департаменті енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації  розміщено на офіційному сайті Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації за посиланням: https://depenergo.cg.gov.ua/index.php?id=34459&tp=1.

Ви можете також звернутися до будь-якого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги (телефон 0 800 213 103). Детальна інформація – на веб-сайті http://legalaid.gov.ua

Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги